Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Finanse i rachunkowość

Szukasz szczegółowych wiadomości o automatycznej windykacji należności? Skieruj się na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/

Może być sporo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego prowadzi się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta metoda windykacji nie zadziała, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia podobną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie niewątpliwie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować swoje scenariusze działań wszczynanych względem opieszałych klientów, określając m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, pod warunkiem, iż wspomniane powyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]