Co warto wiedzieć o restrukturyzacji?

Finanse i rachunkowość

Kiedy firma przechodzi poważny kryzys, długi wobec wspólników zwiększają się z tygodnia na tydzień, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem, prawdopodobnie przyszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można określić przeobrażenie firmy, mającą na celu niedopuszczenie do jej bankructwa i w konsekwencji zwiększenie jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo dostarcza mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, zatem jest bez wątpienia w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm. Także postępowania toczą się szybciej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pozytywnych rezultatów: spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, powstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim uratować spółkę przed upadłością.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołany powyżej akt prawny określa cztery rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu spisu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji toczy się zwykle do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się przeważnie właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia takiego postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli rok, bowiem w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sam wyznacza, na własną rękę przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tutaj tylko zatwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równolegle gwarantuje najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, który rodzaj restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wówczas, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego lub sanacyjnego. Procedury restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, toteż jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie masz pewności, który rodzaj będzie korzystny dla Twojej firmy, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.