Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Finanse i rachunkowość

Tu uzyskasz szczegółowe informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Z uwagi na zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do stałego monitorowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]