Walka o indeks – popularne kierunki studiów z ostatnich lat

Kształcenie

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to kwestia, z którą każdego roku mierzą się dziesiątki tysięcy maturzystów. Często decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu znów zaczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są modne wśród młodzieży.

Popularne kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają także studia pochodne, które posiadają wysoki potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka i automatyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają z reguły psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach widnieją kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo i administracja, wszelkie filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Nie łatwo dostać się również na studia związane z marketingiem, branżą filmową czy designem. Trzeba zaakcentować, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak podania o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak podjąć trafną decyzję o studiach?

Stojąc u progu wyboru kierunku studiów należy rozważyć swoje pasje, ale też przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż wybrany kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mogą dowolnie poszerzać swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i zwykle nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł inżyniera, magistra bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez pracę w kółkach uczelnianych bądź wolontariatach. Trzeba zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.