Cel sesji AC/DC – kilka słów o rozwoju kompetencji pracowników

Usługi

Po więcej szczegółów o rozwoju pracowników skieruj się tu.

Rośnie grono pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników znacząco przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra wyposażona w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to istotny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj skryty potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich osobistych kompetencji i predyspozycji może wspomóc pracodawcę w dobraniu zespołu, który będzie gotowy na skomplikowane wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez kompetentnego coacha można dostrzec, kto z zatrudnionych manifestuje zdolności kierownicze i będzie odpowiednim liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane różnorodnymi metodami – np. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie audytów z zatrudnionymi stosowane są efektywne techniki szkoleniowe, np. case study (analiza konkretnego przypadku), zadania grupowe, symulacje czy wywiady. Przy ich użyciu można ujawnić utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z załogą w postaci coachingu.

Jak przebiegają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Dobrze opracowany audyt jest rozdzielona na parę części. Zaczyna się od przeglądu kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Później audytor opracowuje narzędzia, które zostaną użyte w czasie sesji. Kolejnym etapem jest zakomunikowanie intencji sesji i tego, co zamierza się za jej sprawą uzyskać. Nie bez wpływu jest też miejsce, w którym zostaną wykonane audyty zespołów – musi one dawać komfort, który wesprze spełnienie celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy czy też indywidualny) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, szczegółowy raport, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony i podane są informacje, jak należy przeprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]