badania operatorów Bielsko Biała

Jak często należy wykonywać badania operatorów

Usługi

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są dla prawników, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Warto zatem napisać parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się podczas nich sprawdzane.

Prawo a badania operatorów

Terminy wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co dwa lata. Powinniśmy jednak nie zapominać, iż wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, iż niezbędne są inne testy albo niektóre elementy są w danym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test badający zdolności intelektualne. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji przestrzeni i wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]