Jakie umiejętności weryfikują badania psychotechniczne kierowców

Usługi

Skieruj się w to miejsce, aby zamówić badania psychotechniczne Bielsko.

Badania psychologiczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie aparaty są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do pierwszej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D. Do badań przystępują również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą cechy charakteru kierowcy

Badanie kierowców składa się z 2 etapów. Na początku kandydaci przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość działania oraz cechy osobowości czy poziom lęku. Osoby badane muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat krzyżowy. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]