Kiedy zdecydować się na sesje coachingowe?

Usługi

Coaching Kraków - tu sprawdzisz pełną ofertę.

Pełne spożytkowanie swojego potencjału może być niełatwe. Niekiedy po prostu nie posiadamy motywacji, innym razem źródłem trudności są kwestie psychologiczne. Bez względu na przyczynę, tego rodzaju problemy bywają niezwykle dokuczliwe i często hamują rozwój zawodowy czy osobisty. Co najgorsze, przezwyciężenie ich na własną rękę jest w wielu przypadkach jest niewykonalne albo co najmniej nadzwyczaj trudne. Dlatego powinno się wspomóc się wiedzą specjalistów. Tym bardziej, że techniki wykorzystywane obecnie przez coachów w szeregu kazusów są nadzwyczaj efektywnym narzędziem w pokonywaniu przeszkód blokujących ścieżkę do osiągnięcia zamierzonych celów.

Profesjonalny coaching. Jakie problemy analizuje coach?

Współpraca z coachem zaczyna się od obustronnego poznania się. Żeby pojawiły się zakładane rezultaty, na starcie najistotniejsze jest niewątpliwie uformowanie dwustronnej ufności oraz szczególnego typu relacji. W czasie początkowych rozmów – które mogą odbywać się przez telefon lub za pośrednictwem ogólnodostępnych komunikatorów internetowych – coach pozna też charakter, zamierzenia i możliwości swojego klienta oraz uzgodni z nim program działania. W trakcie współpracy zazwyczaj prowadzi się parę sesji coachingowych (w 2-tygodniowych odstępach), które trwają mniej więcej 1,5 godziny. Zamykające spotkanie to natomiast sposobność do ewaluacji działań i sprawdzenia, na ile klient poradzi sobie z konkretnymi problemami na własną rękę. To, jakie zagadnienia będą analizowane w trakcie sesji coachingowych zależy od celów klienta – może to być podwyższenie szeroko rozumianej satysfakcji z życia lub spotęgowanie jego wydajności.

Coaching – rozwiń swoje kwalifikacje zawodowe lub personalne

Na coaching warto zdecydować się w wielu przypadkach. Jednym z najistotniejszych bodźców przemawiających za skorzystaniem z pomocy coacha, jest dążenie do kompletnego wykorzystania swojego potencjału celem rozwinięcia umiejętności zawodowych lub personalnych. Coach psycholog potrafi także realnie wspomóc nas w podwyższeniu komfortu życia, zwiększając stopień zadowolenia lub ucząc, w jaki sposób minimalizować niepokoje.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]