Ochrona budynku przed wilgocią jest niezbędna – o hydroizolacji

Branża budowlana Usługi

Podczas budowy jakiegokolwiek obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania warto zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które fragmenty budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą głównie balkony, fundamenty, dachy, piwnice i tarasy zielone, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w stosunku do danych segmentów budynku. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, polecić profesjonalnej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze specjalistami podczas prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących czy taśm PVC. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. uszczelnieniem, inwentaryzacją i naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.