Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

Branża budowlana Usługi

Nawet jeśli budynek stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć też niespodziewanie w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek uszkodzonej lub źle wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się rozpocząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, łazienki czy kuchnie pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej wynikiem przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury budowli lub gdy zdarzyło się zalanie na skutek powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Eksperci, którzy mają rozległe kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wyselekcjonowania najlepszych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na murach tworzą się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się w górę – czasami nawet na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która zablokuje wznoszenie się wody ku górze. Następną fazą, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie domów wymaga niekiedy przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych czy izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Często potrzebne będzie także odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budynków, jak płyty posadzkowe, żelbetonowe, dylatacje i przepusty rur.