Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Usługi

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na biznes z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń realizują multum przysięgłych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż online bez problemu da się wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, przykładowo gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę przekładu

Finalny koszt translacji dokumentu kształtują przytoczone poniżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) albo romańskich (hiszpański, francuski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Przekład kontraktów handlowych, prac naukowych lub dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, aby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować się na wyższe ceny.

Czym odróżnia się przekład przysięgły od tłumaczenia zwykłego?

Wypada zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak akt ślubu albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie potrzeby realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]