Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

Usługi

Niektóre śmieci nie mogą znaleźć się w typowym koszu na odpady komunalne. Przyczyny tych regulacji są przeróżne – niekiedy śmieci przekraczają dopuszczalne wymiary, czasem nie jest to zgodne z funkcjonującymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co zrobić z takimi problematycznymi śmieciami? Należy odwieźć je do pobliskiego PSZOK-u, innymi słowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, jakkolwiek w najsilniej zaludnionych miastach niekiedy mamy możliwość wybierać spośród wielu punktów. Niestety to rozwiązanie wygodne jest tylko dla osób, które mają znaczną ilość niezagospodarowanego czasu i swoje auto znaczną ilością wolnego czasu oraz własnym autem. Pozostali słusznie uczynią, postanawiając o wynajmie kontenera na odpady.

Renowacje oraz sprzątanie strychów – czy trzeba zamówić kontener na odpady?

Nietypowe odpady generowane są podczas wszelkiego typu prac. Przeważnie są to remonty mieszkań oraz przebudowa domu – chodzi z reguły o spore ilości gruzu, a także pudeł po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie także znakomitym wyjściem, jeśli urządzamy opróżnianie strychu – w takim przypadku zmieścimy w nim wszystkie niepotrzebne od wielu lat sprzęty, niemodne meble oraz niedziałające urządzenia. Sprzątanie strychów czy roboty budowlane będą znacznie łatwiejsze, jeżeli z okna domu do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez potrzeby wyczerpującego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Na czym polega usługa sprzątania strychów i piwnic oraz wywozu śmieci?

Wywóz rozmaitych odpadów, ale także sprzątanie strychów i piwnic, to usługi oferowane między innymi przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o pożądanej pojemności, który ten przez okres wskazany w umowie może zapełnić odpadami remontowymi czy też zalegającymi meblami. Kontener jest następnie odbierany z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym zostanie legalnie zutylizowana zgodnie z ustawą o odpadach.