Sprzedaż central telefonicznych

Zakupy

Liderami na rynku centralek telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w produkowaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagającego biura.

Centralki telefoniczne – czy są niezbędne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w firmie bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również możliwość gromadzenia danych, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.